Home | Mail | Disclaimer

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact

accountancy | belastingadvies | p&o-advisering

personeels- en salarisadministratie

Ondernemers met personeel in dienst hebben te maken met een steeds groter wordende diversiteit aan wet- en regelgeving. Deze ontwikkeling vraagt om advisering op maat. De Beer Accountants & Belastingadviseurs komt aan deze vraag tegemoet door advisering op het gebied van personeel en organisatie als een aanvullende aan dienst te bieden. Deze dienstverlening richt zich op alle P&O-gerelateerde vraagstukken. Bijvoorbeeld ten aanzien van aanname en ontslag van werknemers, arbeidsrechtelijke zaken, ziekteverzuim en reÔntegratie, beloningskwesties en andere arbeidsvoorwaarden. En ook op het gebied van coaching en ontwikkeling van medewerkers, scholingsmogelijkheden en systemen van beoordeling willen wij onze relaties graag ondersteuning bieden. Dit beperkt zich niet alleen tot goede adviezen. Wij kunnen onze cliŽnten ook het nodige werk uit handen nemen, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun primaire werkzaamheden. Onze P&O-adviseur Jack van Abeelen is graag bereid nadere informatie over de diverse mogelijkheden te verstrekken