Home | Mail | Disclaimer

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact

accountancy | belastingadvies | p&o-advisering

personeels- en salarisadministratie

Iedere ondernemer heeft met personeel te maken. Zeker in deze tijd dient hier zorgvuldig mee omgegaan te worden. De Beer verzorgt zowel het traditionele draaien van de loonstrookjes en het opmaken van de journaalposten als de contacten met bedrijfsvereniging en arbodiensten
Tevens dragen wij zorg voor het opmaken van arbeidsovereenkomsten en advisering op het gebied van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook hier weer voor alle typen ondernemingen, binnen alle branches met verschillende CAO's en vanzelfsprekend voortdurend in nauw overleg met onze accountants, fiscalisten en p&o-adviseurs.