Home | Mail | Disclaimer

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact

kantoor tilburg | kantoor oisterwijk | onze organisatie

onze visie | de directie | sra

De Beer ziet voor zichzelf een goede toekomst weggelegd als sterke regionale speler op de accountants- en belastingadviesmarkt. De meeste ondernemers uit het MKB zien de accountant als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon en verwachten met nagenoeg alle vragen en problemen bij de accountants terecht te kunnen. De Beer wil daar graag aan tegemoet komen. Bij dit concept past een bepaalde omvang en een gestage groei. Groei en grootte zijn geen streven op zich, maar passen in de wens om ook in de toekomst kwaliteit te kunnen blijven bieden. Onze visie voor de komende jaren is derhalve om op eigen kracht door te groeien en het dienstenpakket verder uit te breiden, met name op het gebied van Corporate Finance. Daarbij moet gedacht worden aan advisering op het terrein van bedrijfsopvolging, fusies en overnames. Naast deze groei in kwaliteit en professionaliteit blijft een hoge mate van betrokkenheid bij onze cliënten één van de pijlers van onze dienstverlening.