Home | Mail | Disclaimer

Sinds 1 januari 2001 wordt de directie van De Beer Accountants & Belastingadviseurs gevormd door drs. C.W.J.M. de Beer RA, drs. H. Kats RA en mr. W.J.M. Vennix FB.

Krit de Beer (1953) is inmiddels al weer meer dan 20 jaar werkzaam in het kantoor dat in 1952 door zijn ouders werd opgericht. Krit studeerde bedrijfseconomie en accountancy aan de KUB. Na een korte periode bij een van de big five kantoren concludeerde hij al snel dat zijn hart meer ligt bij het adviseren in een MKB-praktijk dan bij de controle-activiteit bij de zeer grote bedrijven. Reden om terug te keren naar het kantoor in Tilburg, dat destijds ca. 15 medewerkers telde. Na nog een aantal jaren samen met zijn vader te hebben gewerkt aan de verdere groei van het kantoor nam hij het in 1990 over. Krit prijst zich gelukkig de mangementtaken met de andere directieleden te kunnen delen waardoor maximaal tijd overblijft voor de adviesfunctie. In zijn vrije tijd houdt hij zich onder andere bezig met muziek (piano) en de golfsport.

Henk Kats (1965) is sedert eind 1996 aan ons kantoor verbonden en in 1999 toegetreden tot de directie. Henk studeerde bedrijfseconomie en postdoctoraal accountancy aan de Erasmus Universiteit. Na 9 jaar Rotterdamse controle-ervaring keerde hij bij De Beer terug naar zijn Brabantse geboortegrond. Henk heeft sindsdien (op de voor- en achtergrond) bijna alle controleplichtige cliŽnten van het kantoor vaktechnisch begeleid en heeft er sterk aan bijgedragen dat De Beer in 1998 als een van de weinige Tilburgse kantoren is toegetreden tot het SRA, een kwaliteitskeurmerk voor accountantskantoren. Sedert enige jaren is Henk ook lid van de review-commissie van het SRA die de aangesloten kantoren toetst op de kwaliteit en professionaliteit van hun dienstverlening. Bij De Beer is Henk verantwoordelijk voor al hetgeen met P&O te maken heeft. Zijn vrije tijd besteedt hij aan zijn vrouw en drie kinderen, het jeugdtrainerschap bij Hilvaria en de tenniscompetitie in zijn woonplaats Hilvarenbeek.

Wil Vennix (1966) is de jongst toegetreden directeur-aandeelhouder van ons kantoor. Hij doorliep in Tilburg het St. Odulphuslyceum en studeerde aan de KUB fiscaal recht. Sinds 1999 is Wil als belastingadviseur werkzaam bij De Beer. Hij heeft een rijke praktijkervaring en een grote affiniteit met het MKB. Daarnaast is hij ook op andere manieren met het fiscale vak bezig. Zo is hij lid van de redactie van het toonaangevende vaktijdschrift Weekblad fiscaal recht. Daarnaast verzorgt hij voor de zaterdagbijlage "De ondernemer" van het Brabants Dagblad een column waarin in begrijpelijke taal actuele belastingkwesties worden toegelicht. Verder is Wil actief binnen de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs als lid van de commissie Permanente Educatie en voorzitter van de regionale studiekring. Voorts publiceert hij in fiscale tijdschriften en treedt hij op als spreker, examinator en cursusleider. Privť gaat zijn tijd met name op aan het lidmaatschap van de Hilvarenbeekse gemeenteraad en bestuursfuncties in het lokale verenigingsleven.

De directie is in de afgelopen jaren gewijzigd, maar de typische De Beer-mentaliteit is gebleven. Intern kenmerkt deze zich door een hoge mate van collegialiteit en het gevoel Ďer samen voor te gaaní, extern door een combinatie van professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee van de cliŽnt. Bij De Beer geldt de menselijke maat nog, niemand is bij ons een nummer.


actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact

kantoor tilburg | kantoor oisterwijk | onze organisatie

onze visie | de directie | sra