Home | Mail | Disclaimer

Zwijgen is goud

Een groot succes, maar tegelijkertijd een gigantische sof. Zo kunnen we de jacht van de belastingdienst op zwartspaarders bij de KB-Lux zeker wel typeren. Het begon jaren geleden toen ontevreden ex-medewerkers van de Luxemburgse vestiging van de Kredietbank (KB-Lux) microfiches met rekeninggegevens doorspeelden naar de Belgische belastingdienst. De opwinding bij onze zuiderburen was groot, want de betrapte rekeninghouders bevonden zich in alle lagen van de bevolking. Bovendien bleek Luxemburg ook voor veel Nederlanders een interessant land te zijn om een spaarrekening aan te houden. De Nederlandse belastingdienst was dan ook zeer geÔnteresseerd in de gegevens, maar door duistere omstandigheden duurde het nog enkele jaren voordat men er over kon beschikken.
Van de circa 10.000 Nederlandse rekeningen werd een flink deel onder code of onder een valse naam aangehouden. Van een kleine 4.000 rekeningen kon de fiscus wel een vermoedelijke houder identificeren. Vervolgens startte, volgens een uitgekiend draaiboek, de jacht op deze personen. Bij ondernemers onder de verdachten werd bijvoorbeeld een routinecontrole voor de btw ingesteld. Op een onverwacht moment werd de ondernemer dan ineens de vraag gesteld hoe het zat met zijn Luxemburgse rekening. Anderen kregen een brief in de bus met de melding dat de fiscus over belastende informatie beschikte. Door zelf alsnog met de gegevens op de proppen te komen kon men de schade beperken. Mede door het verrassingseffect heeft circa 88% van de verdachte personen eieren voor zijn geld gekozen. Voor de belastingdienst natuurlijk perfect, want de rekeninghouders kwamen zelf met de gegevens en men hoefde die alleen maar te vergelijken met de gegevens op de fiches.
Resteert een groep van zo'n 500 personen die hetzij glashard ontkennen hetzij al even standvastig zwijgen. Met deze categorieŽn lijkt het opmerkelijk genoeg positief te gaan aflopen, met dank aan de rechter. Het Gerechtshof in Den Bosch heeft afgelopen najaar een uitspraak gedaan die grote impact kan hebben. De advocaat van een ontkennende verdachte eiste in die zaak inzage in het al genoemde draaiboek van de fiscus voor de aanpak van de Luxemburgse rekeningen. Op grond van het beginsel dat partijen in een procedure over dezelfde informatie moeten kunnen beschikken, werd dit verzoek door het Hof gehonoreerd. De belastingdienst weigerde echter inzage te verstrekken, zelfs na herhaalde verzoeken daartoe van de rechter. Het Gerechtshof reageerde snoeihard en veegde zowel de belastingaanslag als de boete van tafel. Die uitspraak moet op het ministerie van FinanciŽn als een donderslag zijn aangekomen! Weliswaar is men in beroep gegaan tegen de hofuitspraak maar of dat wat oplevert valt te betwijfelen.
De brandende vraag waarover momenteel in fiscale kringen druk wordt gespeculeerd, is welke informatie in het draaiboek de fiscus koste wat kost geheim wil houden. Gaat het om de (illegale?) wijze waarop men aan de microfiches is gekomen? Zijn er zaken gepasseerd die het daglicht niet kunnen verdragen? Niemand weet het en als het aan de fiscus ligt kůmt ook niemand het te weten. Blijkbaar heeft men nog liever dat de zwijgers en ontkenners volledig vrijuit gaan en daarmee beter af zijn dan degenen die wel hebben meegewerkt. Een bizarre situatie als u het mij vraagt, deze vreemde solidariteit tussen een zwijgende fiscus en zwijgende verdachten!

 

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact