Home | Mail | Disclaimer

U-bocht

Bij het woord ‘u-bocht’ denk ik meteen aan TV10, het commerciële omroepstation waarmee Joop van den Ende via Luxemburg Nederland wilde veroveren. De rechter zette hier al snel een streep door en verwierp het beroep op het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Unie. TV10 was in feite immers een Nederlands bedrijf en de omweg via Luxemburg was puur opgezet om de Nederlandse omroepwetgeving te omzeilen. Dit voorbeeld voorspelt weinig goeds voor degenen die in zee zijn gegaan met een Luxemburgse leasemaatschappij die met ‘belastingvrij autorijden’ adverteert. Door de auto’s vanuit Luxemburg te verhuren zouden zowel de bpm als de btw kunnen worden vermeden. Het ministerie van Financiën dreigde direct met naheffingen en boetes. Fiscale specialisten hebben die visie inmiddels bevestigd, onder meer op basis van de TV10-zaak. Vraag is dan wel of dit ook zo is als de leasemaatschappij geen verkapt Nederlands bedrijf, maar een echte Luxemburgse onderneming is. Van een u-bocht is dan immers geen sprake.
Van de u-bocht naar politiek gedraai is een kleine stap. Ik geef u twee recente voorbeelden van Haagse kronkelredeneringen. Minister Zalm klaagt erover dat geprofiteerd wordt van de 5% rente die de belastingdienst hanteert. Toen die rente begin dit jaar met 1,5% werd verhoogd, wezen fiscalisten er direct op dat de fiscus niet alleen rente berekent maar ook vergoedt. Tegen een rente van 5% kan geen enkele bank op en als klap op de vuurpijl is een belastingvordering ook nog vrijgesteld in box 3. Den Haag was dus gewaarschuwd, maar dat helpt in zo’n geval niet: het plan móet doorgaan, ongeacht de kritiek. Tien maanden later ziet men pas de nadelen en is plotseling sprake van misbruik dat bestreden moet worden.
En dan CDA-kamerlid Myra Koomen, die zich op de radio boos maakte omdat de ING-groep de opname voor levensloopverlof beperkt heeft tot 13 weken. ‘Dat is in strijd met de levensloopregeling,’ aldus het kamerlid. Dit terwijl in elk artikel en elke lezing over de levensloopregeling uitdrukkelijk wordt verteld dat elke werknemer weliswaar het wettelijke recht heeft gekregen om verlof te sparen in de levensloopregeling, maar – buiten gevallen als ouderschaps- en zorgverlof – níet het wettelijk recht om dit verlof ook op te nemen. Het is dan toch wel erg kras als juist de veroorzaker van dit alles een werkgever de les gaat lezen omdat hij de wet correct toepast!
Gelukkig komt er uit Den Haag ook goed nieuws. De nieuwe regeling voor de auto van de zaak dreigde een ware molensteen om de nek van werkgevers te worden. Bureaucratie, conflicten op de werkvloer, discussies met de fiscus, naheffingen en boetes – de werkgever zou niets bespaard blijven. Dankzij enkele aanpassingen die te elfder ure zijn doorgevoerd, is dit beeld flink bijgesteld. De belangrijkste is dat de werknemer die stelt onder de 500 privé km per jaar te blijven, een verklaring kan aanvragen bij de belastingdienst. De werkgever is hierbij dan geen partij meer en hoeft zijn werknemer niet te gaan controleren. Verder zijn op het allerlaatste moment nog versoepelingen aangebracht specifiek voor bestelauto’s. Al met al resulteert dat in een redelijke regeling, waarmee werkgevers en werknemers in de meeste gevallen wel uit de voeten zullen kunnen. De ‘draai’ die de politiek hier gemaakt heeft, kan ik zeer zeker wél waarderen!


actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact