Home | Mail | Disclaimer

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact

accountancy | belastingadvies | p&o-advisering

personeels- en salarisadministratie

De belastingadviseurs van De Beer zijn uitstekend toegerust om onze cliŽnten te adviseren bij hun fiscale planning. Bijna alles wat men doet, zowel zakelijk als privť, heeft immers fiscale consequenties. Om op dit terrein de juiste adviezen te kunnen geven, moet men beschikken over een hoog kennisniveau en een groot invoelingsvermogen voor wat de cliŽnt wil. Waar immers de ťťn scherp wil zeilen, kiest de ander bewust voor de veilige, maar wellicht fiscaal niet optimale haven.
Onze fiscale afdeling voorziet, in nauwe samenwerking met de accountants, in de fiscale begeleiding van de cliŽnt. Bedrijfsopvolging, herstructureringen, contracten opmaken en in de meest brede zin fungeren als vraagbaak voor ondernemers zijn hierbij enkele kernaspecten.