Home | Mail | Disclaimer

Schenken door schuldigerkenning

Ouders kunnen door te schenken tijdens hun leven zorgen voor een besparing op de toekomstige te betalen successierechten. Dit geldt ook voor schenken onder schuldigerkenning. Hoe werkt dit precies en wat zijn hiervoor de voorwaarden? Wat zijn de fiscale consequenties?

Bij schenken onder schuldigerkenning erkennen de ouders een bedrag schuldig aan de kinderen. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor schenken onder schuldigerkenning. Bijvoorbeeld: de ouders beschikken niet over liquiditeiten omdat het vermogen 'vast' zit in de onderneming of in onroerend goed (bijvoorbeeld de eigen woning). Of: de schenker wil de zeggenschap over de liquiditeiten houden.

NotariŽle akte
Voor schenkingen onder schuldigerkenning is een notariŽle akte vereist. In de akte van schuldigerkenning moet een bepaling worden opgenomen met betrekking tot de opeisbaarheid. Bijvoorbeeld een bepaling dat de schuld pas opeisbaar is na een bepaald tijdsverloop of bij opname in een verzorgingstehuis of bij overlijden. Als de ouders na verloop van tijd over meer liquiditeiten beschikken, kunnen zij eventueel een deel van de schuld tijdens het leven aflossen.

Schenkingsrecht
De kinderen zijn schenkingsrecht verschuldigd over het bedrag van de vordering die zij krijgen op hun ouders. Omdat zij geen liquiditeiten ontvangen, kunnen de ouders 'vrij van recht' schenken en het schenkingsrecht voor hun rekening nemen. Bij kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar kan ook gebruik worden gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van Ä 21.209.

Box 3
De schuld van de ouders valt voor de inkomstenbelasting in box 3. Omdat voor schulden een drempel geldt van Ä 2.700, komt een deel van de schuld wellicht niet in mindering op de rendementsgrondslag van de ouders. Daartegenover moeten de kinderen hun vordering wel volledig als bezitting opnemen in box 3. Als de kinderen de box 3-vrijstelling niet (geheel) volmaken en de ouders wel, bespaart de familie als geheel belasting.

Zakelijke rente
De schuld van de ouders vermindert de hoogte van de nalatenschap alleen als zij daadwerkelijk jaarlijks een zakelijke rente aan de kinderen betalen. Het is verstandig dat de ouders de rente jaarlijks per bank overmaken en daarbij expliciet vermelden dat het een rentebetaling betreft. Dit om misverstanden en discussie met de belastingdienst te voorkomen. De rente die de ouders betalen is weliswaar niet aftrekbaar (box 3), maar zorgt wel voor extra vermogensoverheveling naar de kinderen.

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact