Home | Mail | Disclaimer

Actualiteiten rond de eigen woning

Vanaf 2004 is de bijleenregeling van toepassing. Ook is de zogenaamde eigenwoningreserve geïntroduceerd. Hoe werkt de regeling bij verhuizing naar een duurdere woning, een goedkopere woning of een huurwoning? Ook zijn er aparte regelingen voor bouwdepots bij nieuwbouwwoningen.

Als de hypotheekschuld door het verhuizen naar een nieuwe, duurdere woning hoger wordt, is de hypotheekrente van het bedrag dat extra wordt bijgeleend beperkt aftrekbaar. De rente over het bijgeleende bedrag is alleen aftrekbaar als de hypotheekverhoging nodig is om het verschil tussen prijs van de nieuwe woning (inclusief kosten koper) en de opbrengst van de oude woning (na aftrek van verkoopkosten) te financieren.
De netto verkoopopbrengst van de oude woning verminderd met de hypotheekschuld wordt aangeduid als de eigenwoningreserve. Voor het bepalen van het maximumbedrag waarover de rente aftrekbaar is, wordt de eigenwoningreserve afgetrokken van de koopsom van de nieuwe woning. Voor een eventuele overwaarde van de oude woning is dus geen extra renteaftrek meer mogelijk.
Bij het verhuizen naar een goedkopere woning, mag de renteaftrek over de bestaande hypotheekschuld worden gehandhaafd. Is deze lager dan de aankoopsom van de nieuwe woning, dan is de rente over de aankoopprijs (inclusief kosten) van het nieuwe huis aftrekbaar.

Een voorbeeld
De heer Pietersen koopt een nieuw huis van € 218.000 (inclusief kosten). De netto verkoopopbrengst van de oude woning bedraagt € 147.000. Hierop zat een hypotheekschuld van € 109.000. De eigenwoningreserve is € 38.000 (€ 147.000 - € 109.000). De eigenwoningschuld van de nieuwe woning bedraagt maximaal € 218.000 - € 38.000 = € 180.000. Als Pietersen meer leent, is de hypotheekrente voor dat gedeelte niet aftrekbaar in box 1.

Vijf jaar
De eigenwoningreserve blijft bij het verhuizen naar een huurwoning of een goedkopere woning vijf jaar bestaan. Wordt binnen deze termijn een nieuwe woning aanschaft, dan moet deze eigenwoningreserve in mindering worden gebracht op de aankoopsom (inclusief kosten).
De bijleenregeling geldt niet als vóór 1 januari 2004 sprake was van een (onherroepelijke) overeenkomst tot verkoop van de eigen woning of wanneer er (onherroepelijke) verplichtingen zijn aangegaan tot aanschaf van een nieuwe woning.
Bij nieuwbouwwoningen is er vaak een bouwdepot. Dit depot valt in beginsel in box 3. De Staatssecretaris heeft goedgekeurd dat het bouwdepot twee jaar in box 1 mag worden aangegeven. De betaalde hypotheekrente moet wel worden gesaldeerd met de op het bouwdepot ontvangen rente. De termijn van twee jaar start bij de ondertekening van de koop/aanneemovereenkomst. Wordt de lening later afgesloten (bijvoorbeeld bij levering bij de notaris), dan begint de 2-jaarstermijn op dat moment.
De tijdens de bouw te betalen bouwrente wordt vaak bijgeleend. De rente hierop is niet aftrekbaar. Het depot moet in dat geval administratief worden gesplitst. Het is goed gekeurd dat de aftrekbare rente pro rata wordt berekend. Aan de hand van de betaalde bouwtermijnen moet worden vastgesteld welk deel aftrekbaar is.

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact