Home | Mail | Disclaimer

Nieuwe WAO: wat zijn de gevolgen voor u?

Met ingang van 1 januari 2006 zal de WAO worden vervangen door de WIA; Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van de WIA. Let op: de WIA is nog niet goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer!

Het doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van werkgevers en werknemers om gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk te helpen of te houden. Daarnaast is er inkomensbescherming voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken. De WIA bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). 

Gedeeltelijk arbeidsgeschikt
De WGA geldt voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (bij 65% of minder arbeidsgeschiktheid) en voor mensen die wel volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten die niet werken, krijgen eerst (de duur is afhankelijk van het arbeidsverleden) 70% van hun laatstverdiende dagloon (gemaximeerd). Werkt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte wel, dan is de uitkering afhankelijk van het laatstverdiende dagloon en het met werken verdiende inkomen. De hoogte van de vervolguitkering is afhankelijk van de mate waarin wordt gewerkt. Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten krijgen een uitkering van 70% van het gemaximeerde, laatstverdiende dagloon zolang zij volledig arbeidsongeschikt zijn.

Volledig arbeidsongeschikt
De IVA geldt voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Een werknemer valt onder deze regeling als hij niet meer dan 20% van het laatstverdiende loon kan verdienen en er geen of een geringe kans op herstel is. De uitkering is 70% van het gemaximeerde, laatstverdiende dagloon tot aan het 65e jaar. 

Gevolgen voor de werkgever:
Ook onder de WIA moet de werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte 70% van het loon aan de werknemer doorbetalen.
Personeelsleden die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, moeten in beginsel in dienst blijven.
De werkgever betaalt straks premie voor de WAO (de WIA geldt namelijk alleen voor personen die hier een beroep op doen na de invoering hiervan), de IVA (voor alle werkgevers gelijk) en de WGA (in eerste instantie voor alle werkgevers die bij het UWV verzekerd zijn gelijk, maar wordt vanaf 2007 gedifferentieerd). 
Ook onder de WIA bestaan er regelingen die het aantrekkelijk maken om een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst te houden of te nemen (zoals premiekorting voor de sociale verzekeringen, de dalende WGA-premie naarmate de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer meer werkt en het niet verplicht zijn loon door te betalen als de gedeeltelijk arbeidsgeschikte binnen vijf jaar opnieuw ziek wordt). 
De IVA wordt door het UWV uitgevoerd, maar bij de WGA kan de werkgever een keuze maken: hij kan het risico zelf dragen of verzekeren (privaat of bij het UWV).

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact