Home | Mail | Disclaimer

De levensloopregeling: sparen voor onbetaald verlof

Vanaf 1 januari 2006 kunnen alle werknemers (ook de directeur-grootaandeelhouder) deelnemen aan de levensloopregeling. Met deze regeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan gebruikt worden voor elke vorm van verlof, zoals zorgverlof, sabbatical of ouderschapsverlof. Daarnaast kan het spaarsaldo ook gebruikt worden om eerder met pensioen te gaan. 

Hoe werkt het?
De werknemer mag van zijn brutoloon jaarlijks maximaal 12% ‘levensloopsparen’. Hierover betaalt hij geen belasting. Dit bedrag moet op een speciale spaarrekening of als premie in een ‘levensloopverzekering’ van de werknemer worden gestort. Ook overwerkuren of ADV-dagen kunnen werknemers in overleg met de werkgever in geld omzetten. Dit bedrag kan vervolgens worden gestort op de levenslooprekening. Werknemers die op 1 januari 2005 tussen de 50 en 55 jaar zijn mogen jaarlijks overigens meer sparen dan 12% van het brutoloon.

In de regeling mag maximaal 210% van het bruto jaarsalaris worden gespaard. Wanneer het tegoed (deels) is gebruikt, mag het weer aangevuld worden tot 210%. In overleg met de werkgever kan het verlof worden opgenomen. Deelname aan de levensloopregeling geeft dus geen recht op verlof. Het is slechts een regeling ter financiering daarvan. 
Er kan per maand geen hoger bedrag worden opgenomen dan een werknemer direct voorafgaand aan het verlof per maand verdiende. 

Belast loon
Ook de werkgever mag belastingvrij een bijdrage in de levenslooppot doen. Als u als werkgever besluit werknemers een bijdrage te geven, moet u zich realiseren dat deze bijdrage belast loon is voor de werknemers die niet wensen deel te nemen aan de levensloopregeling. Het staat werknemers vrij al dan niet van de regeling gebruik te maken. Ook mogen werknemers zelf kiezen bij welke bank of verzekeraar ze sparen. Werkgevers doen er verstandig aan door middel van een voordelige collectieve regeling werknemers zoveel mogelijk te stimuleren allemaal dezelfde uitvoerder te kiezen.

Belastingbetaling
Op de levensloopregeling is de ‘omkeerregel’ van toepassing. Dit wil zeggen dat er pas loonbelasting betaald hoeft te worden op het moment dat de werknemer (een deel van) zijn tegoed opneemt. De beheerder van het geld maakt dit over naar de werkgever, zodat deze loonbelasting kan inhouden op het moment dat de werknemer zijn tegoed wil opnemen. 

Verlofsparen en spaarloonregeling
De verlofspaarregeling gaat op in de levensloopregeling. De bestaande tegoeden op de verlofspaarregeling zullen worden aangemerkt als gespaarde levenslooptegoeden. Vanaf 1 januari 2006 is het niet meer mogelijk om te sparen in tijd. De spaarloonregeling blijft wel afzonderlijk bestaan. Werknemers kunnen echter niet zowel sparen in de spaarloonregeling als in de levensloopregeling: per jaar zullen ze dus moeten kiezen in welke regeling geld zal worden gestort. Wel is het mogelijk om in één jaar uit beide tegoeden geld op te nemen. 

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact