Home | Mail | Disclaimer

De nieuwe zorgverzekering

Per 1 januari 2006 treedt het nieuwe zorgverzekeringsstelsel in werking. Zoals de televisiespot al duidelijk maakt: het onderscheid ‘ziekenfonds of particulier’ verdwijnt. In deze bijdrage gaan wij in op de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel.

Wie is verzekerd?
De nieuwe zorgverzekering geeft in grote lijnen dezelfde dekking als het huidige ziekenfondspakket. In principe is iedereen die in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt vanaf 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor de nieuwe zorgverzekering. U moet dus een basisverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. 

Vaste en variabele premie voor de basisverzekering
U betaalt de zogeheten nominale premie rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Deze premie kan verschillen per verzekeraar en per verzekering. Het kan dus de moeite waard zijn om de kosten van verschillende verzekeringen en verzekeraars met elkaar te vergelijken (tip: vanaf 1 december a.s. kan dit via website www.kiesbeter.nl). 
Naar verwachting zal de nominale premie zo’n € 1.100 per jaar gaan bedragen. In dit bedrag is een no-claim van € 255 begrepen. Als u geen zorgkosten maakt, krijgt u € 255 terug van uw verzekeraar. Als u minder dan € 255 kosten maakt krijgt u het verschil terug. Voor kinderen tot 18 jaar geldt de no-claimteruggave echter niet. Kosten van huisartsenzorg, verloskundige en kraamzorg krijgt u wel vergoed, maar deze vergoedingen komen niet in mindering op uw no-claim. U houdt in zoverre dus recht op restitutie van het no-claimbedrag van € 255. 
Als u een niet-werkende partner heeft, dan betaalt uw partner alleen de nominale bijdrage. Kinderen tot 18 jaar zijn wel verplicht een basisverzekering te hebben, maar zij betalen geen nominale premie. 

Naast de nominale premie betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. De heffing en inning van de inkomensafhankelijke bijdrage is een verantwoordelijkheid van de belastingdienst. De inkomensafhankelijke bijdrage bedraagt 6,25% van het gezamenlijke bedrag aan belastbaar loon, belastbare winst uit onderneming, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Jaarlijks wordt hiervoor een maximum vastgesteld. Voor 2006 is dit circa € 1.875. Zelfstandig ondernemers moeten de inkomensafhankelijke bijdrage op aanslag voldoen. De Belastingdienst zal daartoe medio 2006 voorlopige aanslagen verzenden. Werkgevers zijn, op enkele uitzonderingen na, verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage aan hun werknemers te vergoeden. 

Zorgtoeslag
Als u in 2005 ziekenfondsverzekerd bent komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de zogenoemde zorgtoeslag. Deze toeslag dient ter compensatie van de nominale premie. De belastingdienst bepaalt de hoogte van de zorgtoeslag op basis van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Wanneer u dit formulier vóór 1 november 2005 ingevuld terugstuurt aan de belastingdienst, dan ontvangt u de eerste maandelijkse betaling van uw zorgtoeslag voordat u premie voor uw zorgverzekering moet betalen. 

Aanvullende verzekering
Het blijft ook na 1 januari 2006 mogelijk om u aanvullend te verzekeren voor zorg die niet in het basispakket zit. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een eigen risico op te nemen in uw verzekering. 
De extra premie voor een aanvullende verzekering komt voor eigen rekening.

Procedure
Inmiddels heeft u van uw huidige maatschappij een aanbod voor een nieuwe zorgverzekering ontvangen. Dit aanbod is afgestemd op uw huidige pakket. Tot 1 maart 2006 wordt u zonder selectie naar leeftijd, risico of geslacht geaccepteerd voor de nieuwe verzekering. Dit geldt ook voor de eventueel aangeboden aanvullende verzekering.
Als u op 1 januari a.s. niet heeft gereageerd dan bent u automatisch verzekerd volgens het aanbod van uw verzekeraar. U kunt dan nog tot 1 maart aan de verzekeraar doorgeven dat u niet ingaat op het aanbod en dat uw voorkeur uitgaat naar een andere vorm van de zorgverzekering of naar een zorgverzekering bij een andere verzekeraar. 
Wanneer u voor een andere zorgverzekeraar kiest dan heeft u tot 1 mei 2006 de tijd om u te verzekeren. Als u een verzekering afsluit (ook als u dat pas op 1 mei doet) moet u de verschuldigde premie die vanaf 1 januari geldt (alsnog) betalen. Het loont dus niet om tot 1 mei te wachten met het afsluiten van uw verzekering. 
Wanneer u na 1 mei 2006 nog niet verzekerd bent kunt u van het College Zorgverzekeringen een boete krijgen. Deze boete bestaat uit de verschuldigde premie vanaf 1 januari plus een bedrag dat gelijk is aan 130% van dezelfde verschuldigde premie. 

Attentiepunten voor werkgevers!
De nieuwe zorgverzekeringswet zal voor een aantal werkgevers een lastenverzwaring betekenen. Werkgevers die thans geen bijdrage geven aan particulier verzekerden moeten vanaf 2006 een inkomensafhankelijke premie gaan betalen, die oploopt tot zo’n € 1.875 per werknemer per jaar. De werkgever dient hier dus bij het bepalen van de arbeidsvoorwaarden van nieuw aan te nemen werknemers rekening mee te houden. Verder is het voor de werkgever raadzaam om met de ‘zittende’ werknemers in overleg te gaan over het arbeidsvoorwaardenpakket. Ook gelet op andere aanstaande veranderingen in wetgeving - we noemen de wijzigingen in de WAO, het feit dat de auto van de zaak in de loonheffing zal worden betrokken en de nieuwe pensioen- en levensloopregels – lijkt een herijking op het vlak van secundaire arbeidsvoorwaarden raadzaam. Uiteraard zijn wij u ook op dit punt graag met advies van dienst. 

< Terug

Print dit artikel

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact