Home | Mail | Disclaimer

“Paarse krokodillen killen”

Staatssecretaris Wijn van Financiën wil de stofkam door de loonbelastingwet halen en veel nodeloos ingewikkelde en tegelijkertijd weinig opleverende elementen daaruit verwijderen. “Paarse krokodillen killen”, noemt hij dat, verwijzend naar de bekende reclamespot. Op 30 november 2005 werd hiertoe het rapport ‘Beleving telt’ gepubliceerd. In kort bestek gaat het om de volgende aanpassingen:
· aanpassing van de geschenkenregeling (niet ideële geschenken tot € 70 op jaarbasis zijn onbelast, daarboven eindheffing van 20%; ideële geschenken blijven onbelast); 
· vereenvoudiging van de huidige regelingen voor de (tweede) telefoon, kabel en ADSL/ISDN (vergoedingen/verstrekking is vrijgesteld als sprake is van meer dan bijkomstig zakelijk gebruik);
· vereenvoudiging van de fiscale maaltijdenregeling; 
· vrijstelling van vergoedingen en verstrekkingen voor personeelsfeesten, personeelsreizen en personeelsverenigingen als 3/4 van het personeel hier ‘recht’ op heeft; 
· verruiming van de vaste reiskostenvergoeding; 
· vereenvoudiging van de bewaarplicht openbaarvervoerbewijzen en afschaffing normbijtelling OV-kaart; 
· vervallen van de verplichte loonbelastingverklaring; 
· afschaffing van de normbijtelling bij de fietsregeling; 
· verruiming van de regeling voor bedrijfsfitness; 
· heffing over (de zeer kleine) vergoedingen voor onregelmatige diensten.

< Terug

Print dit artikel

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact