Home | Mail | Disclaimer

Nieuwe fiscale pensioenwetgeving: 
gevolgen voor de DGA

De introductie van de Wet VUT, Prepensioen en Levensloop (VPL) heeft ingrijpende gevolgen. Ook voor het pensioen van de DGA. Hoofdregel wordt dat 65 jaar de richtleeftijd is om met pensioen te gaan. Eerdere pensionering is weliswaar toegestaan, maar leidt tot lagere pensioenuitkeringen. Bent u DGA dan is de kans groot dat u uw bestaande pensioenregeling (wederom) aan de nieuwe regelgeving moet aanpassen. Was u op 31 december 2004 al 55 jaar of ouder, dan kan aanpassing waarschijnlijk achterwege blijven. 

DGA op 31 december 2004 jonger dan 55 jaar
De pensioenaanspraken die de DGA met zijn B.V. is overeengekomen gaan veelal in op 60-jarige leeftijd, terwijl de pensioenleeftijd met ingang van 1 januari 2006 wordt verhoogd tot 65 jaar. Er moet dus een nieuwe pensioenregeling opgemaakt worden met een pensioenleeftijd van 65 jaar. De reeds opgebouwde rechten worden geïntegreerd in de nieuwe regeling. Daartoe bestaan diverse mogelijkheden, maar in de meeste gevallen zal het beste alternatief zijn om de reeds opgebouwde pensioenrechten om te zetten in een (hoger) pensioen op 65-jarige leeftijd. Als een pensioenregeling moet worden aangepast en dit gebeurt niet op tijd, loopt u het risico dat u volgend jaar met een aanzienlijke belastingheffing wordt geconfronteerd. 

Optimalisatie pensioen
Welke mogelijkheden heeft de DGA om zijn pensioen – ook straks nog - te optimaliseren? Eerst moet de vraag worden beantwoord of een optimaal c.q. maximaal pensioen voor u fiscaal voordelig is. Dit is onder meer afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, uw doelstelling en de financiële positie van de B.V. Mocht een hoog pensioen gunstig zijn, dan bestaan er nog verschillende optimalisatiemogelijkheden: 
1. Inkoop van diensttijd als u voor 8 juli 1994 pensioen heeft opgebouwd. Deze zogenaamde inkoop van dienstjaren is slechts mogelijk als sprake is van een pensioentekort.
2. Heeft u na 8 juli 1994 bij andere werkgevers pensioenrechten opgebouwd, dan kunnen deze rechten en de daarmee samenhangende dienstjaren soms worden ingebracht in de huidige pensioenregeling.
3. U kunt overwegen een eigen bijdrage te leveren aan uw eigen pensioenregeling, onder gelijktijdige verhoging van uw pensioengevend salaris met hetzelfde bedrag. Ook een salarisverhoging, gekoppeld aan een eigen bijdrage voor het privé-gebruik van de auto van de zaak leidt tot verhoging van pensioenrechten, zonder extra belastingheffing. 
4. Verder kan ook de DGA deelnemen aan de levensloopregeling, op grond waarvan het mogelijk is om met bruto salaris verlof te financieren. In totaal kan maximaal 210% van het bruto salaris op deze wijze worden gespaard, overeenkomend met 3 jaar verlof tegen 70% van het salaris. De levensloopregeling kan aldus worden ingezet als een soort vroegpensioenregeling. Voor de meeste DGA’s zal deelname aan de levensloopregeling profijtelijk zijn, zeker als ze op 31 december 2005 een leeftijd hebben tussen de 51 en 56 jaar. Dan mag namelijk meer worden gespaard dan het standaard maximum van 12% van het bruto salaris per jaar. Door het salaris te verhogen met een bedrag dat vervolgens – met inachtneming van het maximum van in beginsel 12% - in de levensloopregeling wordt gestort, kan de pensioengrondslag zonder fiscale lasten worden verhoogd. Wel moet de bijdrage aan de levenslooppot daadwerkelijk in geld worden afgestort. Anders dan pensioen kan de levensloopregeling namelijk niet in eigen beheer worden opgebouwd.

Uiteraard zijn wij graag bereid uw vragen met betrekking tot de aanstaande wijzigingen te beantwoorden en te beoordelen of aanvullende actie in uw situatie voordeel kan brengen. 

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact