Home | Mail | Disclaimer

Verklaring arbeidsrelatie: rechtszekerheid

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) verrichten in veel gevallen werkzaamheden voor hun opdrachtgevers zonder dat de opdrachtgevers belastingen en premies volks-en werknemersverzekeringen hoeven af te dragen. Een zzp-er kan bij de belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen om zijn positie als zelfstandige tegenover zijn opdrachtgever te benadrukken.
Het kabinet wil het zelfstandig ondernemerschap aantrekkelijker maken. De zelfstandige ondernemer en de opdrachtgever kunnen in de toekomst volledige rechtszekerheid ontlenen aan genoemde VAR. Als een zelfstandige ondernemer deze verklaring toont aan de opdrachtgever hoeft die geen premies en belastingen af te dragen.
De aanpassing van de VAR geldt als de aanvrager van de verklaring ondernemer of directeur-grootaandeelhouder is. Met de aanpassing komt het kabinet tegemoet aan de kritiek die vooral organisaties van zelfstandigen en andere betrokkenen op de huidige verklaring arbeidsrelatie hebben. Het bezit van de huidige verklaring geeft de opdrachtgever niet de garantie dat hij achteraf geen belasting en premie moet betalen. Door de aanpassing krijgt hij de garantie wel. De zelfstandige die op basis van de verklaring werkt, heeft bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid geen recht op een WW- of WAO-uitkering.
Om misbruik te voorkomen verstrekt de Belastingdienst de verklaring arbeidsrelatie voor één jaar, nu is dat nog twee jaar. De Belastingdienst zal aanvragen voor de VAR zorgvuldig controleren.

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact