Home | Mail | Disclaimer

Volledige BTW-aftrek bij aanschaf ondernemingsgoederen in gemengd gebruik

Het Europese Hof van Justitie heeft Nederland op de vingers getikt op het punt van de aftrek van BTW bij aanschaf van zaken die zowel zakelijk als privé worden gebruikt. Het ging in de betreffende kwestie om een echtpaar dat een vakantiehuis deels met BTW verhuurde en deels privé gebruikte. Het echtpaar claimde aftrek van 100% van de BTW die drukte op de kosten. De fiscus verleende echter slechts teruggaaf van de BTW die betrekking had op de verhuur. Volgens het Europese Hof bestaat er echter wel degelijk recht op volledige teruggaaf van BTW. Een voor de praktijk belangwekkend arrest!

Verschil Europese richtlijn en Nederlandse wet
Een BTW-ondernemer kan een goed dat zowel in de onderneming als privé wordt gebruikt - bijvoorbeeld het winkelpand, waarvan de bovenetage wordt bewoond door de ondernemer - volledig tot zijn BTW-ondernemingsvermogen rekenen. Zowel de Nederlandse wet als de Europese BTW-richtlijn – waaraan EU-lidstaten zich moeten conformeren – kennen een BTW-correctie wegens privé-gebruik. Het systeem dat daarbij gevolgd wordt verschilt echter. 
De Nederlandse wet corrigeert de BTW-aftrek: slechts voor zover sprake is van zakelijk gebruik kan BTW worden afgetrokken. 
De Europese richtlijn gaat uit van volledige BTW-aftrek. Echter, het privé-gebruik wordt vervolgens gezien als een fictieve dienst, waarover omzetbelasting is verschuldigd. Deze fictieve dienst is in de Nederlandse wet – behalve op het punt van het privé-gebruik auto – niet opgenomen. 
Met dit arrest in de hand kunnen Nederlandse BTW-ondernemers de BTW op aanschaf van gemengd gebruikte ondernemingsgoederen volledig aftrekken. Bovendien kan er geen heffing wegens privé-gebruik plaatsvinden, simpelweg omdat de fictieve dienst wegens privé-gebruik niet in de wet voorkomt. Bij latere verkoop van het ondernemingsgoed (of overbrenging naar het privé-vermogen van de ondernemer) is wel BTW verschuldigd, hoewel dit weer niet geldt voor onroerende zaken die na 10 jaar worden verkocht (of naar privé worden overgebracht). 

Wanneer van belang?
Het voordeel van volledige BTW-aftrek komt vooral tot uiting bij de aanschaf van onroerende zaken, aangezien het daarbij meestal over forse bedragen gaat. We noemden reeds het voorbeeld van het woon-winkelpand van de eenmanszaak. Maar sprekend is ook het voorbeeld van de dga/BTW-ondernemer die een nieuwbouwwoning koopt, met daarin een werkruimte waarin voor de B.V. wordt gewerkt. De BTW op de bouwkosten en grond is volledig aftrekbaar! Ook als Nederland alsnog een BTW-belaste fictieve dienst in de wet introduceert – dit ligt wel voor de hand - is de BTW-afdracht over het privé-gebruik waarschijnlijk lager dan de aftrek van de BTW op de aanschafkosten. Als na 10 jaar het privé-deel naar privé wordt overgeheveld kan BTW-afdracht worden gestopt, zonder dat de in het verleden genoten aftrek wordt gecorrigeerd. Per saldo dus nog steeds BTW-voordeel.
Wel is het zo dat bij verkoop van de woning binnen twee jaar, of bij overbrenging naar privé binnen twee jaar, BTW is verschuldigd over de volledige waarde. 

Aanstaande wetswijziging
Financiën heeft laten weten dat er “ijlings wordt gewerkt” aan nieuwe wetgeving die het thans ontstane lek moet dichten. Nog niet duidelijk is hoe deze wet er exact zal gaan uitzien, maar de verwachting is dat de in het verleden genoten aftrek sowieso niet wordt aangetast en er voor de toekomst een heffing op privé-gebruik wordt geïntroduceerd. Om de kansen op mogelijk voordeel te optimaliseren is het zaak snel te handelen. Let wel, BTW-aftrek kan alleen worden genoten door BTW-ondernemers. De dga die een nieuwbouwwoning met BTW koopt en deze BTW zou willen aftrekken, moet dus eerst nagaan of hij al BTW-ondernemer is. Ook overigens moet aan alle voorwaarden voor BTW-aftrek worden voldaan, zoals bijvoorbeeld facturen met een juiste tenaamstelling en etikettering van het pand als BTW-ondernemingsvermogen. Raadpleeg bij vragen onze fiscalisten hierover. Het belang kan aanzienlijk zijn. 

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact