Home | Mail | Disclaimer

Geen zekerheidsstelling meer bij emigratie

Een emigrant hoeft bij zijn vertrek uit Nederland geen zekerheid meer te stellen om uitstel van betaling voor de zogenaamde conserverende aanslag bij emigratie uit Nederland naar een land binnen de EU. Dit heeft de staatssecretaris van FinanciŽn Wijn gezegd op vragen vanuit de Tweede Kamer. Hiermee wordt de emigrant verlost van een aantal administratieve, vaak kostbare verplichtingen zoals het geven van een bankgarantie.

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over een Franse regeling die ziet op de heffing van niet gerealiseerde waardevermeerderingen. Het Europese Hof heeft de Franse regeling in strijd met het Europese recht verklaard. De uitspraak betekent dat ook het op de Franse regeling lijkende Nederlandse systeem van conserverende aanslagen bij emigratie nader moet worden bezien. De uitspraak betekent (vooralsnog) niet dat de conserverende aanslag bij emigratie komt te vervallen. In hoeverre het Nederlandse systeem verder zal moeten worden aangepast, is thans nog niet duidelijk. Binnenkort zal er meer duidelijkheid komen met betrekking tot conserverende aanslagen bij emigratie op het gebied van pensioen- en lijfrenteaanspraken, aanmerkelijk belang en de kapitaalverzekering eigen woning.

< Terug

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact