Home | Mail | Disclaimer

Bezoek onze speciale website met informatie over de wijzigingen in de sociale zekerheid en de nieuwe regelingen rondom het pensioen: www.zorg-zekerheid.nl

Loonaangifte 2006: niet leuker, wel makkelijker?
Met ingang van 2006 verandert de loonaangifte ingrijpend. In dit artikel een kort overzicht van de aanstaande wijzigingen die op termijn zouden moeten leiden tot een vereenvoudiging. >>>

De nieuwe zorgverzekering
Per 1 januari 2006 treedt het nieuwe zorgverzekeringsstelsel in werking. Zoals de televisiespot al duidelijk maakt: het onderscheid ‘ziekenfonds of particulier’ verdwijnt. In deze bijdrage gaan wij in op de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel. >>>

Overige onderwerpen:
Nieuwe fiscale pensioenwetgeving: gevolgen voor de DGA
Pensioenverklaring werkgevers
Volledige BTW-aftrek bij aanschaf ondernemingsgoederen in gemengd gebruik
‘Werken aan winst’: plan voor een nieuwe vennootschapsbelasting
De levensloopregeling: sparen voor onbetaald verlof
Nieuwe WAO: wat zijn de gevolgen voor u?
Bankrekeningnummers belastingdienst gewijzigd
“Paarse krokodillen killen”
Regels BTW-facturen
Verklaring arbeidsrelatie: rechtszekerheid
Regeling auto van de zaak toch nog vereenvoudigd
Geen zekerheidsstelling meer bij emigratie
Actualiteiten rond de eigen woning
Schenken door schuldigerkenning

actueel | over de beer | onze diensten

vacatures | publicaties | contact